ทัวร์เบตง ชมทะเลหมอก 3วัน 2คืน

ทัวร์เบตง ใต้สุดสยาม  3วัน 2 คืน

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

สตรีทอาร์ตเบตง

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

สวนหมื่นบุปผา

น้ำพุร้อนเบตง ต้นไม้พันปี

โดย Lion air 

 

พีเรียดเดินทาง ก.พ. – พ.ค. 66

เริ่มต้นเพียง   6,990 .-