ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ราคาพิเศษ 4 ที่สุดท้าย

โอซาก้า เกียวโต 4 ที่สุดท้าย   

ชมซากุระ Unseen Japan

ชมปราสาทโอซาก้า 

ป้อนขนมเซมเบ้น้องกวาง

ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ    

ช็อปปิ้งย่านชินเชไก 

เดินทาง 08-12 ม.ย. 66

 

ราคาพียง 41,888 .-

สนใจ จองด่วน

🔥🔥🔥🔥