ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ จัดโปรลดพิเศษ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ  5วัน 3คืน

ชมเมืองเก่าคิตะคิวชู ท่าเรือโมจิโค

ขอพรศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ

ชมหมู่บ้านฟุยุอินสุดน่ารัก

ชมความงามทะเลสาปคินริน

ช็อปปิ้งโทชุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท 

โดยสายการบิน AirAsia

พีเรียดเดินทาง 14-18 ก.พ.66

โปรDouble ลดต่อคุ่ 2,222.- 

 

เหลือเพียงท่านละ  21,777.-