ทัวร์เวียดนามกลาง ลดสะใจ

ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าขึ้น บาน่าฮิลล์ 

ชมเมืองโบราณฮอยอัน

สนุกไปกับล่องเรือกระด้ง 

ชมสะพานมังกร 

เดินทาง 30 มี.ค.- 02 เม.ย. 66

              31 มี.ค. – 03 เม.ย. 66

ราคาปกติ 14,888

เหลือเพียง 12,888.-

สนใจ จองด่วน

🔥🔥🔥🔥