ทัวร์ญี่ปุ่นเกียวโต โอซาก้า 11 ที่สุดท้าย

มหัศจรรย์ทัวร์โอซาก้า เกียวโต 11 ที่สุดท้าย

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิซุ

ชมปราสาทโอซาก้า

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เมืองทาคายาม่า ตลาดคุโรมง

สะพานนาคะบาชิ อิออนมอลล์

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถนนเมืองเก่า

พีเรียดเดินทาง 14 – 18 เม.ย. 66

ลดพิเศษ 9,000.-

ราคาเพียง 37,999.-

สนใจ จองด่วน

🔥🔥🔥🔥