ทัวร์ญี่ปุ่นPINKMOSS Tokyo Fuji 1 ที่สุดท้าย

ทัวร์ญี่ปุ่นพิ้งมอส 1 ที่สุดท้าย

พิเศษ!! ขาปูยักษ์ไม่อั้น

พักฟูจิออนเซ็น

เทศกาล ฟูจิ ชิบะซากุระ

ชมทุ่งพิ้งมอส 1 ปีมีครั้งเดียว

ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด

ขอพรวัดอาซากุสะ

อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม

ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท

พีเรียดเดินทาง 19 – 23 เม.ย. 66

ราคาเพียง 32,888.-

ฟรีพักเดี่ยว!!!

สนใจ จองด่วน

🔥🔥🔥🔥