ทัวร์เวียดนาม คุ้มแบบตะโกน

ทัวร์เวียดนามคุ้มแบบตะโกน

4 วัน 3 คืน

พิเศษ !! หม้อไฟเรือซีฟู้ด และ กุ้งมังกร คนละ 1 ตัว

นอนบานาฮิลล์ 1 คืน รวมบัตรเครื่องเล่น

ตลาดฮาน สะพานแห่งความรัก นั่งเรือกระด้ง

โบสถ์สีชมพู สะพานมังกร สะพานมือ

สักการะวัดหลินอึ๋ง

โดยสายการบิน VietJet Air

พีเรียดเดินทาง 03 – 06 / 06 – 09 / 10 – 13 / 17 – 20

และ 24 – 27 เดือนพฤษภาคม 66

 สนใจจองด่วน !!!

ราคาเริ่มต้นเพียง  15,999.-