ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน

กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน4คืน

เขางวงช้าง เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง 

หลิ่วโจว สวนหลงถาน วัดขงจื้อ

หยางซั่ว ล่องแพอวี้หลงเหอ 

ถนนคนเดินโบราณตงซี ถนนซีเจีย

ประตูโบราณกูหนานเหมิน

พีเรียดเดินทาง 12-16 กรกฎาคม 66

ราคาเพียง  14,888.-