ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า

6วัน5คืน

ภูเขาหิมะมังกรหยก

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ช่องแคบเสือกระโจน

วัดลามะซงจ้านหลิง วัดลามะซงจ้านหลิงโชว์

สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG

แชงการีล่าสวรรค์บนดิน 

พีเรียดเดินทาง สิงหาคม – กันยายน 66

เริ่มต้นเพียง  22,888.-