ทัวร์เวียดนาม โย่ว เที่ยวซาปา กับกีกี้

ซาปา 4 วัน 3 คืน วันแม่ พาแม่เที่ยว

ชมนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดของปี

เช็คอินโมอาน่าคาเฟ่

วัดเฉินก๊วก โบสถ์เซนต์โจเซฟ 

หมู่บ้านต่าฟาน ถนน36สาย

พีเรียดเดินทาง 12-15 สิงหาคม 66

ราคาเพียง  9,999.-