ทัวร์จีน หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน

ชมความงานอุทยานมรดกโลก

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

นั่งกระเช้าอุทยานหวงหลง

ชมเมืองโบราณซงฟาน

พิเศษ สุกี้หม่าล้าหม้อไฟ

เดินทาง 30 ส.ค. – 04 ก.ย.

06-11/13-18/20-25 ก.ย.66

ราคาเพียง  24,888.-