สิงคโปร์ Halloween Horror Night

สิงคโปร์ Halloween Horror Night

รวมค่าบัตร Halloween แล้ว

เมอร์ไลอ้อน 

Fort Canning Park

Garden by The bay

Marina bay sand 

เดินทาง ก.ย. – ต.ค. 66

 

เรื่มต้นเพียง  16,999.-