โปรชิลชิล มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน

โปรชิลชิล มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน 

ครบทุกแลนด์มาร์ค

The Venetian + Parisian + Londoner

ไหว้พระวัดดัง สายมูห้ามพลาด

พิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ไวน์แดง

รวมวีซ่ากรุ๊ป 

เดินทาง ส.ค. – ก.ย. 66

 

เรื่มต้นเพียง  6,999.-