ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ถูกเว่อร์

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน 

ถ่ายรูปสะพานมือทองคำ 

เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ไหว้พระวัดหลินอึ่ง

สวนเอเปค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

ล่องเรือกระด้ง พักหรู 4 ดาว  

เดินทาง ส.ค. – ต.ค. 66

 

เรื่มต้นเพียง  9,888.-