ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เมืองเก่าฮอยอาน ลดไปเลย 4,812 บาท เหลือ4ที่สุดท้าย

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เมืองเก่าฮอยอาน ลดไปเลย 4,812 บาท เหลือ4ที่สุดท้าย

 

 

ชายหาดหมีเคว ตลาด

หมู่บ้านฝรั่งเศส

วัดหลินอึ่ง สะพานมังกร 

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

สะพานแห่งความรักดานัง

 

 

 

เดินทาง 07 – 10 กันยายน  2566

 

           

         ลดหนักจาก 14,811.-           

ราคาเพียง 9,999.-