ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน ลดด่วน 3,000 บาท เหลือ3ที่สุดท้าย

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน ลดด่วน 3,000 บาท เหลือ3ที่สุดท้าย

 

 

ล่องเรือกระด้ง

โชว์ดานัง

วัดหลินอิ๋ง

เมืองมรดกฮอยอัน 

สะพานมือยักษ์

Marina Cafe

โบสถ์คริสต์สีชมพู 

 

เดินทาง 1- 4 กันยายน 2566

 

 

ลดราคาจาก 10,999.-

ราคาเพียง 7,999.-