ทัวร์เวียดนาม  เที่ยวซาปา ฮานอย ฟานซิปัน 2ที่สุดท้าย ลดตาแตก 4,000 บาท

ทัวร์เวียดนาม  เที่ยวซาปา ฮานอย ฟานซิปัน 2ที่สุดท้าย ลดตาแตก 4,000 บาท

 

ชมนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดของปี

หมู่บ้านต๋าฟาน

วัดเฉินก๊วก

โบสถ์เซนต์โจเซฟ

ถนนสาย 36 เก่า

 

 

เดินทาง 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

              

 

       ลดไปเลย 4,000.-      

เหลือเพียง 5,999.-