ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเนะ 5วัน 3คืน ลดราคาพิเศษ 9,000 บาท

 

 

ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ

ทดลองล่องเรือโจรสลัด

ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 

หอคอยโตเกียวสกายทรี

 

 

เดินทาง 08 – 12 กันยายน  2566

             15 – 19 กันยายน  2566

           

         ลดหนักจาก 32,888.-           

ราคาเพียง 23,888.-