ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล 5วัน3คืน  พิเศษบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ชาบู นอนโรงแรมออนเซน 1คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล 5วัน3คืน  พิเศษบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ชาบู นอนโรงแรมออนเซน 1คืน

 

 

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 

ศาลเจ้าโคมิตาเกะ

วัดนาริตะชัน

โกเท็มบะ พรี่เมี่ยม เอาท์เล็ต

 

 

เดินทาง 01 – 05 ตุลาคม 66 

02-06 ตุลาคม 66

03-07ตุลาคม 66

04-08ตุลาคม 66

05-09ตุลาคม 66

 

 

 

เหลือเพียง  29,999.-