ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน4คืน เหลือ6ที่สุดท้าย ราคาพิเศษ 20,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน4คืน เหลือ6ที่สุดท้าย ราคาพิเศษ 20,999 บาท

 

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

หุบเขาโอวาคุดานิ

หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักโก

วัดอาซากุสะ

ช้อปปิ้งชินจูกุ

 

 

 

 

เดินทาง  16-20 กันยายน 2566

              

 

             

เหลือเพียง 20,999-