ทัวร์เมียนมาร์  ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาติอินทร์แขวน 3วัน 2คืน เหลือ6ที่สุดท้าย ลดราคาสุดปัง 1,100 บาท

ทัวร์เมียนมาร์  ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาติอินทร์แขวน 3วัน 2คืน เหลือ6ที่สุดท้าย ลดราคาสุดปัง 1,100 บาท

 

พระธาติอินทร์แขวน

เจดีย์ชเวมอดอร์

พระราชวังบุเรงนอง

พระพุทธโสยาสน์ชเวตาเสียง

เจดีย์ไจ๊ปุ๋น เจดีย์เจดีย์โบตาทาวน์

พระเทพทันใจ เทพกระซิบ มหาเจดีย์ชเวดากอง

 

 

 

 

เดินทาง  20-22 ตุลาคม 2566

              

 

       ลดจาก 1,100.-      

เหลือเพียง 11,999-