ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน จองด่วน ลดตาแตก 2,000 บาท

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน จองด่วน ลดตาแตก 2,000 บาท

 

เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

สะพานหงเฉียว

อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน 

ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง สะพานหนึ่งในใต้หล้า

 

 

 

เดินทาง 04-09 ต.ค. 66

 

ลดราคา 2,000.-

เหลือเพียง 15,990.-