ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4วัน ลดไฟไหม้ 4,000 บาท

ทัวร์มาเลเซีย สิงค์โปร์ 4วัน ลดไฟไหม้ 4,000 บาท 

 

 

Malacca

Kuala lumpur

Genting Highland

China Town

Jewel

Merlion

 

 

เดินทาง 22 – 25 กันยายน  2566

              

ลดราคา 4,000.

      เหลือเพียง 13,999.-