ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มทุกวัน ไหว้พระ9วัน 3วัน2คืน เหลือ6ที่สุดท้าย

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มทุกวัน ไหว้พระ9วัน 3วัน2คืน เหลือ6ที่สุดท้าย

 

 

 

วิคเตอร์เรียพีค

รีพัลส์เบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ

วัดเจ้าแม่ทับทิม

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ขอคู่วัดหวังต้าเซียน

วัดแชกงหมิว

ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 

เดินทาง 06 – 08 ตุลาคม 2566

             

 

เหลือเพียง 18,999