เที่ยวสิงคโปร์ 3วัน2คืน   ลดไฟไหม้ 2,000 บาท

เที่ยวสิงคโปร์ 3วัน2คืน

  ลดไฟไหม้ 2,000 บาท

 

Clark Quay ท่าเรือสุดชิวริมแม่น้ำ

เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้

เที่ยวอิสระเกาะเซ็นโตซ่า

เลือกยูนิเวอแซลได้

 

 

เดินทาง 22 – 24  ก.ย. 66

เดินทาง 23 – 25  ก.ย. 66

 

ลดราคา 2,000.-

เหลือเพียง 10,999