ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ดีลเด็ดใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน โปรด่วน ลดราคาสุดปัง 9,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ดีลเด็ดใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน โปรด่วน ลดราคาสุดปัง 9,000 บาท 

 

 

 

นอนโรงแรมออนเซ็น 1 คืน

ชมบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังเปบบุ

หมู่บ้านยูฟุจิน

ทะเลสาบคินริน

ศาลเจ้าดาไซฟุ 

บ่อน้ำแร่นรกเบปปุ

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 20-24,21-25 พ.ย.66

              

 

             

 

                                                   

จากราคา 28,999.-   

      เหลือเพียง 19,999.-