ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล 5วัน3คืน ลดราคาไฟไหม้ 5,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ใบไม้เปลี่ยนสีชิลชิล 5วัน3คืน ลดราคาไฟไหม้ 5,000 บาท

 

 

ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5

ศาลเจ้าโคมิตาเกะ

วัดนาริตะซัน

เดินเล่นหมู่บ้านน้ำใส

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 28-02,29-033-27 พ.ย. 66

              

 

             

 

                                                   

จากราคา 37,999.-   

      เหลือเพียง 32,999.-