ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ท่องราตรีสองเมืองโบราณ พิชิตยอดเขาสูงเทียมฟ้า 6วัน5คืน ฟรีวีซ่ากรุ๊ป

ทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ท่องราตรีสองเมืองโบราณ พิชิตยอดเขาสูงเทียมฟ้า 6วัน5คืน ฟรีวีซ่ากรุ๊ป

 

 

 

พักสองเมืองโบราณฝูหรง ฟ่งหวง

 ถ้ำมังกรเหลือง

เมืองโบราณฟ่งหวง

เขาเทียนเหมินซาน

เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

 

 

 

 

 

เดินทาง 24-29 พฤศจิกายน 66

 

 

 

             

 

                                                          

จากราคา 26,990.-   

      เหลือเพียง 26,990.-