ทัวร์จีน หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน เหลือ4ที่สุดท้าย

ทัวร์จีน หังโจว ซูโจว เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน เหลือ4ที่สุดท้าย

 

 

ล่องเรือทะเลสาบซีหู

ชมเจดีย์นางพญางูขาว

เช็คอินถนนเหอฝังเจีย

ถนนนานกิง

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 15-19 ธ.ค. 66

              

 

             

 

                                                   

จากราคา 17,990.-   

      เหลือเพียง 17,990.-