ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน ลดราคา 1,000บาท

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน ลดราคา 1,000บาท

 

 

 

สนุกสนานไปกับ “ดิสนีย์แลนด์ ” ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

 

 

 

เดินทาง 04-06,11-13 ธันวาคม 66

 

 

 

             

 

                                                          

จากราคา 20,990.-   

      เหลือเพียง 19,990.-