ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI WINTER LOVER FOR YOU 6วัน4คืน ลดราคา 3,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI WINTER LOVER FOR YOU 6วัน4คืน ลดราคา 3,000 บาท 

 

 

ชมวิหารวัดเบียวโดอิน

ชมตุ๊กตาดารุมะที่วัดคัตสึโอจิ

ศาลเจ้าฟูชิมิอิาริ

ช้อปปิ้งถนนชาเขียว

ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ

ช้อปปิ้งซินไซบากิ

 

 

 

 

 

เดินทาง 05-10 ธันวาคม 66

 

 

 

             

 

                                                          

จากราคา 54,900.-   

      เหลือเพียง 51,900.-