ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คามะกุระ ช้อปปิ้ง พักออนเซ็น2คืน 7วัน4คืน ลดราคาพิเศษ 4,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คามะกุระ ช้อปปิ้ง พักออนเซ็น2คืน 7วัน4คืน ลดราคาพิเศษ 4,000 บาท 

 

 

 

ปราสาทโอดาวะระ 

กิจกรรม ลานสกี

พระใหญ่ไดบุตสึ

ถนนสายช้อปปิ้งโคมาจิโดริ

ศาลเจ้าฮาโกเน

หุบเขาโอวาคุดานิ

วัดอาซากุระ

อิสระช้อปปิ้งโตเกียว

 

 

 

เดินทาง 05 – 11 มีนาคม 2567

           

 

 

จากราคา 53,900.-   

      เหลือเพียง 49,900.-