ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ GO SNOW 6วัน4คืน ลดราคาสุดพิเศษ 7,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ GO SNOW 6วัน4คืน ลดราคาสุดพิเศษ 7,000 บาท 

 

 

 

สนุกกับกิจกรรมลานสกี

ชมเมืองแห่งสายน้ำ กุโจฮะจิมัง

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ 

ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM

ชินไชบาชิโดทงโบริ

ออน มอลล์

 

 

 

เดินทาง 01 – 06,14 – 19 มีนาคม 2567

           

 

 

จากราคา 55,900.-   

      เหลือเพียง 48,900.-