ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงดิส มาเก๊า 4วัน2คืน ลดราคา 1,000 บาท

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงดิส มาเก๊า 4วัน2คืน ลดราคา 1,000 บาท

 

 

เจ้าแม่กวนอิม 

พามูวัดแชกงหมิว

ช้อปปิ้งร้านหยก

ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 

 

 

 

 

เดินทาง 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

              

 

 

                                           

จากราคา 15,999.-   

      เหลือเพียง 14,999.-