ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถหนาน อาหลีซาน 6วัน4คืน จองด่วน ลด 2,000 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถหนาน อาหลีซาน 6วัน4คืน จองด่วน ลด 2,000 บาท

 

 

ปลาประธานาธิบดี  เสี่ยวหลงเปา สลัดกุ้งมังกรซีฟู๊ด

นั่งรถไฟโบราณชมสวน

ชมป่าสนพันปี อุทยานอาลีซาน

พามูขอทรัพย์ที่วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง

ชมหมู่บ้านโบราณชื่อดัง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ช้อปปิ้ง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ไถหนานไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ห้างฮายาชิ

 

 

 

 

เดินทาง 03 – 08 เมษายน 2567

 

 

    

                                              

จากราคา 24,999.-   

      เหลือเพียง 22,999.-