ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โยโกฮาม่า ช้อปปิ้ง 6วัน4คืน ลดราคาพิเศษ 4,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โยโกฮาม่า ช้อปปิ้ง 6วัน4คืน ลดราคาพิเศษ 4,000 บาท 

 

 

 

แหล่งชอปปิ้ง Minato Mirai 21

โกดังอิฐแดง อะคาเรนกะ ไซโก

กิจกรรม ลานสกี

ศาลเจ้าฮาโกเน่

หุบเขาโอวาคุดานิ

วัดอาซากุระ

อิสระช้อปปิ้งโตเกียว

เมนูขาปูยักษ์

 

 

 

เดินทาง 05 – 10 มีนาคม 2567

           

 

 

จากราคา 53,900.-   

      เหลือเพียง 49,900.-