ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUPER SNOW พักออนซอน 6วัน4คืน ฟรี!!!พักเดี่ยว ลดเพิ่ม7,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUPER SNOW พักออนซอน 6วัน4คืน ฟรี!!!พักเดี่ยว ลดเพิ่ม7,000 บาท

 

 

 

วัดอาซากุสะ 

ผ่านชมโตเกียว สกายทรี

ลานสกีฟูจิเท็น

หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก

ชงชาแบบญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งชินจุกุ

 

 

 

เดินทาง 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

           

 

 

จากราคา 33,999.-   

      เหลือเพียง 28,999.-