ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โตเกียวชมไฟฤดูหนาว ฟูจิ 5วัน3คืน  ลดสูงสุด 9,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โตเกียวชมไฟฤดูหนาว ฟูจิ 5วัน3คืน  ลดสูงสุด 9,000 บาท

 

 

 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5

เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท

โทเทมบะพรี่เมี่ยมเอ้าท์เลต

สักการะ หลวงพ่อโดไดบุทสึ

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 17-21,19-23 กุมภาพันธ์ 2567

           

 

 

 

             

 

                                                          

จากราคา 38,888.-   

      เหลือเพียง 29,888.-