ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์….สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโกจิ 5วัน3คืน ลดราคา 6,000.- จองเลย

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์….สูดอากาศให้ฉ่ำปอด@คามิโกจิ 5วัน3คืน ลดราคา 6,000.- จองเลย

 

คามิโกจิ หุบเขาในฝัน

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ

ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโต

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 11-15/12-16 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 27,888.-   

      เหลือเพียง 21,888.-