ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์..ใบไม้ แสงแดด ภูเขาและสองเรา@คามิโคจิ 6วัน4คืน ลดราคา 7,000.- จองด่วน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์..ใบไม้ แสงแดด ภูเขาและสองเรา@คามิโคจิ 6วัน4คืน ลดราคา 7,000.- จองด่วน

 

คามิโกจิ หุบเขาในฝัน

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ

ศาลเจ้ารูปปั้นหน้าสิงโต

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 12-17 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 32,888.-   

      เหลือเพียง 25,888.-