ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์….โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดม…ฉันเคยเด็กเล่น 5วัน3คืน ลดราคา 11,000.- จองด่วน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์….โอ้เจ้าดอกไม้งาม ฉันเคยเด็ดดม…ฉันเคยเด็กเล่น 5วัน3คืน ลดราคา 11,000.- จองด่วน

 

 

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ

ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค

ช้อปปิ้งจุใจ ไอไดบะ

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 10-14/11-15 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 29,888.-   

      เหลือเพียง 18,888.-