ทัวร์ฮ่องกง  มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า 4วัน3คืน ลดราคา5,000.- จองด่วน

ทัวร์ฮ่องกง  มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า 4วัน3คืน ลดราคา5,000.- จองด่วน

 

เที่ยวสองเมือง ฮ่องกง มาเก๊า

ขอพรเสริมดวงองค์แชกง

นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่เทียนถาน

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 19 – 22 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 27,999.-   

      เหลือเพียง 22,999.-