ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เที่ยวฟิน2เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6วัน5คืน  ลดราคา 8000 บาท จองด่วน

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เที่ยวฟิน2เมืองโบราณ ภูเขาเจ็ดดาว 6วัน5คืน  ลดราคา 8000 บาท จองด่วน

 

 

ภูเขาเจ็ดดาว

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

2เมืองโบราณ เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น

เขาเทียนเหมินซาน

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 19 – 24 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 18,965.-   

      เหลือเพียง 10,965.-