ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน3คืน ลดราคา 10000.- จองด่วน เหลือ4ที่สุดท้าย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโต้ เบปปุ 5วัน3คืน ลดราคา 10000.- จองด่วน เหลือ4ที่สุดท้าย

 

 

 

ศาลเจ้าดาไซฟุ

หมู่บ้านยูฟูอิน

ปราสาทคุมาโมโตะ

ช้อปปิ้งชินย่านแทนจิน

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 11 – 15 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 27,999.-   

      เหลือเพียง 17,999.-