ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมะโต้ เบปปุ 6วัน4คืน ลด 11,000.- เหลือ4ที่สุดท้าย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมะโต้ เบปปุ 6วัน4คืน ลด 11,000.- เหลือ4ที่สุดท้าย 

 

ศาลเจ้าดาไซฟุ

หมู่บ้านยูฟูอิน

ปราสาทคุมาโมโตะ

ช้อปปิ้งย่านโจไซเอม

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 11 – 16 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 30,999.-   

      เหลือเพียง 19,999.-