ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์ เซฟ 5วัน4คืน ลดราคา10,000.- จองด่วน เหลือ2ที่สุดท้าย

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซัมเมอร์ เซฟ 5วัน4คืน ลดราคา10,000.- จองด่วน เหลือ2ที่สุดท้าย

 

หมู่บ้านน้ำใส

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 

วัดอาซากุสะ

ช้อปปิ้งชินจูกุ

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 13 – 16 ก.ค. 67 

           

 

 

        

จากราคา 25,999.-   

      เหลือเพียง 15,999.-