ทัวร์ยุโรป-CLASSIC EAST EUROPE2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรป-CLASSIC EAST EUROPE2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน (TG)
ประเทศ : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี
เมือง : เวียนนา-บูดาเปสต์-บราติสลาว่า-ปราก-ซาลบวร์ก-ฮัลสตัท-มิวนิค
ช่วงเดินทาง :  28 ธันวาคม 2018-06 มกราคม 2019,29 ธันวาคม 2018-07 มกราคม 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 85,900.-

฿85,900.00


Please input this code: captcha