ทัวร์ยุโรป-มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน (TG) มีนาคม 2020

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรป-มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน (TG)
ประเทศ : เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี
เมือง : ซาลส์บวร์ก-กรุงบูดาเปสต์-เวียนนา-บราติสลาวา-ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ
ช่วงเดินทาง :  05-13,19-27 มีนาคม, 08-16,13-21 เมษายน 2020
ราคา(เริ่มต้น) : 55,900.-