ทัวร์พม่า-แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD) กรกฎาคม 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า-แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD)
ประเทศ : พม่า
เมือง : ย่างกุ้ง-สิเรียม
ช่วงเดินทาง :  กรกฎาคม-กันยายน 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 9,999.-

฿9,999.00


Please input this code: captcha