ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Vivid Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน (OS) ตุลาคม 2019

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก- Vivid Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน (OS)
ประเทศ : ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก-เยอรมนี
เมือง : เวียนนา-บูดาเปสต์-ปราก-บราติสลาวา-มิวนิค
ช่วงเดินทาง :  กันยายน-พฤศจิกายน 2019
ราคา(เริ่มต้น) : 52,900.-